სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაციიის ვადებია 
  5სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით.
   
 • სასწავლო პროცესი იწყება 29 სექტემბერს.

სწავლების პირველი სემესტრის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

პირველადი რეგისტრაციისთვის მობრძანდით 5 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის  ჩათვლით, ყოველდღე გარდა შაბათ–კვირისა, 10:00–დან 17:00–მდე.

მისამართი: უზნაძის 68

პირველადი რეგისტრაციისთვის  გთხოვთ, წარმოადგინოთ  შემდეგი  დოკუმენტაცია:

 1. განცხადება უნივერსიტეტში ჩარიცხვის თაობაზე (შეივსება ადგილზე);
 2. ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 3. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის);
 4. 2ც. ფერადი ფოტოსურათი (3X4)
  და CD-R დისკით ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია;
 5. პირადობის მოწმობის ასლი;
 6. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათი.
 7. ხელშეკრულება უნივერსიტეტსა და სტუდენტს შორის (შეივსება ადგილზე).

•ყურადღება!!! თუ პირველი სემესტრის სტუდენტი არასრულწლოვანია (ჯერ არ შესრულებია 18 წელი) მაშინ უნდა წარმოადგინოს:

 • ნოტარიულად დამოწმებული დაბადების მოწმობის ასლი.
 • ხელშეკრულებას სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის გააფორმებს მისი მშობელი.

სწავლის  საფასურის გადახდა  შესაძლებელია  
საქართველოს  ბანკში  შემდეგი  რეკვიზიტების მითითებით:

 • მიმღების დასახელება: ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი
 • მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი: 204 577 582
 • მიმღების ბანკი: სს საქართველოს ბანკი
 • ბანკის კოდი: BAGAGE22
 • მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE37BG0000000776531801


სასწავლო პროცესი იწყება 29 სექტებერს

 

                                       

კურსდამთვრებულთა დიპლომების გადაცემა

2016 წლის 29 ივლისს შედგა კურსადმთავრებულთათვის დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი.

იხ. სრულად

საჯარო ლექცია თემაზე: ადამიანის მუცლადყოფნის პერიოდისა
და მშობიარობის ბიოეთიკური რეალიები და დილემები

2016 წლის 28 ივლისს უნივერსიტეტის მეშვიდე აუდიტორიაში ჩატარდა მორიგი საჯარო ლექცია თემაზე: ადამიანის მუცლადყოფნის პერიოდისა და მშობიარობის ბიოეთიკური რეალიები და დილემები.

იხ. სრულად

slogani lurjze gold