უნივერსიტეტი აცხადებს სტუდენტთა მობილობის წესით მიღებას


 

 

უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა მიერ
საბუთების წარმოდგენის ვადა განისაზღვრულია
2016 წლის 19 აგვისტოდან  6 სექტემბრამდე.
 უნივერსიტეტში უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი საბუთები:


 1. განცხადება ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის  რექტორის სახელზე; 
 2. მოქალაქის პირადობის (ან პასპორტის) მოწმობის ასლი;
 3. საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დამოწმებული ასლი;
 4. სრული ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან;
 5. ვაჟებისათვის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დამოწმებული ასლი;
 6. ორი ფოტო სურათი 3X4, ელექტრონული ვერსიითურთ.


 

 საკონტაქტო ტელეფონი: 599 75 70 46

–––––––––––––––––––––––––––––

სტუდენტთა მობილობის წესი და პროცედურა

საქართველოს საპატრიარქოს
წმინდა თამარ მეფის სახელობის
უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას

2016–2017 სასწავლო წელს
მაგისტრატურაში  მისაღებად
შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 • საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის პოლიტიკა, ბიოეთიკა
 • ბიოფარმაცია
 • ფარმაციის მენეჯმენტი
 • თურქეთისმცოდნეობა

რეგისტრაციისთვის მაგისტრანტობის კანდიდატმა
უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

 1. განცხადება  რექტორის სახელზე (ივსება ადგილზე);
 2. შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ივსება ადგილზე);
 3. უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  (ან ცნობა სასწავლებლის დამთავრების შესახებ);
 4. მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;
 5. ერთიანი სამაგისტრო საგამოცდო ბარათი;
 6. 2 ფოტოსურათი (3X4) და ელ. ვერსია;
 7. ვაჟებისთვის – სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

რეგისტრაციის ვადაა: 29.08.2016 წ.– 16.09.2016 წ.
(10:00 საათიდან 17:00 საათამდე, შაბათ–კვირის გარდა)

 

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ 

მისამართი:  თბილისი, უზნაძის 68  
ტელეფონი:  599 75 70 46 გრიგოლ სულაბერიძე

„ქართული ალმანახის“ პირველი ნომრის წარდგინება

15 ივლისს საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა „ქართული ალმანახის“ პირველი ნომრის წარდგინება. გაიმართება შეხვედრა სარედაქციო კოლეგიის წევრებსა და ავტორებთან – მრგვალი მაგიდა, რომლის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს ქართული საზოგადოებრიობის თვალსაჩინო წარმომადგენლებმა, მეცნიერებმა, მწერლებმა, მხატვრებმა, მუსიკოსებმა. 

იხ. სრულად

გამოვიდა "ქართული ალმანახის" პირველი ნომერი

book cover - qartuli almanaxi 1

 ქ. თბილისის მერიის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის ხელშეწყობით, თამარ მეფის უნივერსიტეტის და მიხეილ ახალაძის ფონდ –   „მამაშვილობის“  ორგანიზებით დაიბეჭდა და გამოიცა  "ქართული ალმანახის" პირველი ნომერი. 

იხ. სრულად

slogani lurjze gold