ლექცია ვარშავის სამედიცინო უნივერსიტეტში 

2010წლის 8 დეკემბერს არქიმანდრიტმა ადამმა ვარშავის სამედიცინო უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის შესახებ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე წაიკითხა ლექცია თემაზე  „ანთროპოლოგიური და ბიოეთიკური მოსაზრებანი თანამედროვე დემოგრაფიულ რეალიებზე“

 

slogani lurjze gold