კონფერენცია „ფსიქოთერაპიული პრობლემები და ეკლესიური სწავლება“

   2011 წლის 17 მაისს უნივერ–სიტეტის დიდ საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა კონფერენ–ცია თემაზე „ფსიქოთერაპიული პრობლემები და ეკლესიური სწავლება“, რომელშიც მონაწი–ლეობას იღებდნენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ფსიქორეაბილიტაციისა და ფსიქოთერაპიის მეოთხე კურსის სტუდენტები. 

ბერმონოზვნური მონასტრული მოღვაწეობის სათავეებთან საქართველოში  

   2011 წლის 10 მაისს, უნივერ-სიტეტის საკონფერენციო დარ-ბაზში გაიმართა შეხვედრა ღვთისმეტყველების მეცნიე-რებათა დოქტორთან, ბელოს-ტოკის უნივერსიტეტის პროფე-სორთან, წმიდა გრიგოლ ფერაძის ცხოვრებისა და მემკვიდრეობის ცნობილ მკვლევართან, პოლონეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიტროსან დეკანოზ ჰენრიკ პაპროცკისთან.

შეხვედრა თურქეთელ ქართველებთან 

  ოთხშაბათს, 4 მაისს, 17 სთ–ზე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტის სოციალურ–კულტურული და ჰუმანიტარული კვლევების ცენტრმა მოაწყო მორიგი შეხვედრა თურქეთელ ქართველებთან

 

მარადიულობა სიკეთის გამარჯვებაა

  რუბრიკით „ტრადიცია“  თბი–ლისში გამომავალი საზოგადო–ებრივ–მხატვრული ჟურნალის „რუსკი კლუბის“ მე–4 ნომერი აქვეყნებს ინტერვიუს არქიმა–ნდრიტ ადამ ახალაძესთან სათაურით  – „მართლმადიდე–ბლობა ბედნიერებაა, მარადი–ულობა კი სიკეთის გამარჯვებაა ამ ბედნიერების წიაღში“

ბიოეთიკური აზროვნების თავისებურებანი და მხატვრული ლიტერატურა

   ამა წლის 19 აპრილს უნივე-რსიტეტის პირველი კორპუსის მთავარ აუდიტორიაში გაიმარ–თა სტუდენტური კონფერენცია თემაზე "ბიოეთიკური აზროვ–ნების თავისებურებანი და მხატვრული ლიტერატურა: ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობის "იგის" ანალიზი"

სააღდგომო არდადეგები

  21 აპრილს დაიწყება სტუდენტთა სააღდგომო არდადეგები, რომელიც გასტანს 27 აპრილის ჩათვლით

 

      

ნატურალური მედიცინა: ტრადიციები, დღევანდელობა და პერსპექტივები

   2011 წლის 14 აპრილს საქართველოს საპატრიარქოსთან არსე-ბულ ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვით-არების ცენტრში გაიმართა სა-მეცნიერო კონფერენცია – „ნატურალური მედიცინა: ტრა-დიციები, დღევანდელობა და პერსპექტივები“, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტი და ფიტოფარმაციული კომპანიამანა

 

slogani lurjze gold