პრეზენტაცია წიგნისა "ადამიანი ბიოეთიკურ დროსა და სივრცეში"

22 დეკემბერს 17:00 სთ–ზე სასტუმრო "თორში" (დიდ საპრეზენტაციო დარბაზში) შედგა პრეზენტაცია წიგნისა "ადამიანი ბიოეთიკურ დროსა და სივრცეში"

ლექცია ვარშავის სამედიცინო უნივერსიტეტში 

2010წლის 8 დეკემბერს არქიმანდრიტმა ადამმა ვარშავის სამედიცინო უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის შესახებ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე წაიკითხა ლექცია თემაზე  „ანთროპოლოგიური და ბიოეთიკური მოსაზრებანი თანამედროვე დემოგრაფიულ რეალიებზე“

 

slogani lurjze gold